دیدگاه ها و فرهنگ های مختلف مربوط به شهادت در ادیان مختلف
57 بازدید
محل نشر: همایش علمی دانشجویی فرهنگ ایثار و شهادت
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی