بازپژوهی متون قرآنی و روایی درباب دیه زن و مرد
58 بازدید
محل نشر: دانشکده حقوق و علوم سیاسی(دانشگاه تهران) » زمستان 1385 - شماره 74
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : گروهی
زبان : فارسی
براساس فتوای مشهور فقیهان شیعه و اهل سنت، دیه زن نصف دیه مرد است.قانون مجازات اسلامی نیز بر اساس فقه امامیه نظریه فوق را تأیید می‌نماید.(ق م‌1، ماده‌300)دلیل قایلین به عدم تساوی وجود تعدادی از روایات در این باب است، اما گروهی از فقیهان امامیه و اهل سنت برخلاف مشهور، قایل به تساوی دیه مرد و زن می‌باشند.این دسته از فقیهان علاوه بر رد استدلال قایلین به تنصیف برای اثبات تساوی به اطلاق آیات قرآنی و وجود روایات دال بر مساوات استناد می‌کنند.در این جستار از یک سو ادله طرفین را مورد بررسی و نقد علمی قرار می‌دهیم و از طرف دیگر درصدد هستیم به نتیجه‌ای دست یابیم که چالش‌های موجود در این خصوص را برطرف نماید. کلیدواژه ها : دیه ،قتل ،قصاص ،قتل عمد ،قتل شبه عمد ،قتل خطای محض ،ارش ،حکومت ،جنایت