تبیین شرایط تخفیف مجازات در حقوق ایران و هند
57 بازدید
محل نشر: پژوهش های علوم انسانی » آذر 1392، سال پنجم- شماره 26 (18 صفحه - از 1 تا 18)
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : گروهی
زبان : فارسی